Gaudeix de la nostra experiència en implantacions i deixa et guiem en aquest procés crític:

Som desenvolupadors de mòduls de gestió empresarial i ens adaptem al teu negoci per donar-te les eines de gestió necessàries per a la teva empresa. Et presentem alguns exemples dels mòduls de gestió que hem anat creant i que de ben segur s'adaptaran a les teves necessitats. 

1- Gestió d'engreix d'animals 

Tenim el corresponent mòdul per a controlar tot el procés d'engreix (pollastres, porcs, vedells...), des de la seva entrada a la ronda, fins a la seva sortida, tancament i anàlisi dels beneficis finals de la ronda.

A més, està disponible un mòdul específic per a veterinaris o empreses acreditades destinat al procés d'expedició de receptes.

Alguns dels punts principals són:

 • Mòdul per a expedir receptes.
 • Gestió de granges.
 • Gestió de rondes.
 • Gestió en una sola pantalla de tots els moviments que es produeixen en una ronda (altes, baixes, sortides, alimentació, medicació).
 • Informes de situació, detall i resum de les rondes en anglès i espanyol.
 • Anàlisi del negoci.
 • Multiempresa.
 • Tot aixó integrat amb facturació de compres i ventes, contabilitat, cartera d'efectes, impresos oficials i tots els móduls necessaris per el control total del teu negoci.

2.- Mòdul de facturació per a duanes 

Aquest mòdul rep els DUA's del programa de gestió i els tarifica en base a tota la estructura de tarificació especial que existeix per a les empreses duaneres. Al estar dotat d'un alt grau d'automatisme, som capaços d'autoalbaranar i autofacturar el DUA's generats en un 80% del seu total tant d'importació com d'exportació.

 

Les característiques mes importants a destacar son:

 • Capacitat de tarificar tots els DUA que es reben segons excepcions, diferenciant tarifes d'exportació i importació assignades als diferents clients.
 • Processos d'albaranat automàtic.
 • Processos de facturació automàtica.
 • Procés automàtic d'enviament i notificació de tarifes als clients.
 • Integració total amb la comptabilitat.
 • Llistats i estadístiques adaptades al sector.

 

 

3.- Vinculació automàtica de despeses amb comptabilitat 

Mòdul per a Sage que disposa de les següents característiques:

 • Vinculació automàtica de factures: Vinculació de les factures rebudes en fitxer de qualsevol format de forma automàtica amb l'assentament comptable i amb la gestió documental.
 • Circuit de validació de factures: Aquest mòdul proporciona al usuari la possibilitat de poder dotar al programa de gestió d'un circuit de validació d'aquestes factures rebudes. Algunes de les seves funcionalitats són:
  • Està dotat per a que sigui totalment configurable per l'usuari. 
  • Gestiona usuari validador, aprobador i visat.
  • Gestió documental vinculada a les factures: per a donar major informació al validador o aprovador.
  • Aplicada seguretat: per a que cada usuari només pugui veure les facturas que té relacionades.
  • Us deixem una DEMO d'aquest punt:


 

4.- Gestió d'inventari d'equips informàtics i mobiliari 

Una eina molt important dins de cada empresa és conèixer quins actius tenim. Mitjançant aquest mòdul podrem gestionar tots els equips (tant TIC com de mobiliari).

A més, podrem vincular-lo amb l'element d'immobilitzat si fos el cas que existeixi i vincular totes les fotos o documents relacionats amb cada element d'inventari.

 

5.- Gestió d'immobles 

Aquest mòdul t'ajudarà a tenir un control acurat de tots els teus immobles. Amb una interfície molt clara tindràs tota la informació que necessites al moment. 

Des d'una sola finestra podràs veure de cada immoble tots els indicadors comptables de forma resumida per exercici i amb la possibilitat de veure el seu detall. 

A més, si la informació prové de més d'una empresa, és capaç de veure i unificar tota la informació comptable des d'aquesta mateixa empresa / finestra. 

També tindrà la opció d'analitzar la informació des d'un quadre de comandament fet a mida amb els KPI's o indicadors més importants que pugui necessitar.

 

6.- Gestió de telefonia 

Són conscients els teus treballadors de la despesa de telefonia que realitzen? Saps quina és la despesa total en aquest apartat?

Amb aquest desenvolupament t'ajudem a gestionar les despeses que es produeixen a les empreses a nivell de telefonia fixa i mòbil.

Les característiques més importants són:

 • Importació automàtica de fitxers de despeses de Movistar Sofia (mòbil) i Factel (fix).
 • Importació automàtica de fitxers de despeses de telefonia fixa i mòbil d'Andorra Telecom.
 • Relació de forma automàtica de les numeracions de cadascun dels empleats als que està associada aquesta línia.
 • Reports informatius a empleats: Al final de cada període de facturació, enviament d'un comunicat a cada empleat informant de la despesa. Donat que en aquest mòdul existeixen uns indicadors d'import màxim segons categories d'empleat, el programa és capaç de detectar d'excés de despesa i, en aquest mateix comunicat, avisar del succeït per a conscienciar a tots de la necessitat de ser prudents i reconduir situacions no desitjades.
 • Reports informatius a caps d'Equip: Enviament resum de totes les línies de cada grup al responsable de grup, de manera que aquest pugui prendre mesures abans de que es pugui repetir la situació.
 • Historial de terminals assignats: Gestió de terminals mòbils que s'han assignat a cada empleat per a saber l'historial d'equips que ha anat rebent i en l'estat en que es troben.

 

7.- Enllaç comptable amb Sage I7

Aquest desenvolupament integra a nivell comptable i analític tots els moviments de l'ERP Sage I7 amb Sage Murano o Sage 200c. Es capaç de portar la comptabilitat traduïda mitjançant unes taules de conversió que s'han de complimentar a Sage Murano, de tal forma que aconsegueix tenir tota la comptabilitat Sage I7 en un altre idioma traduïda al PGC espanyol.

8.- Tot tipus de enllaços i migracions


Fem enllaços i migracions de qualsevol ERP cap als ERP's de Sage y de Ahora Freeware.


El que nosaltres anomenem Migracions Quirúrgiques. Aquestes migracions estan fetes a mida mitjançant processos de importació amb conversions de dades per que la informació quedi al seu destí com si s’hagués generat sempre des de ella i enriquida amb els condicionals que es pactin amb el client.

 

 

Desitjo informació de: