Si necessites d'1 a més de 200 usuaris concurrents i la mida de la teva empresa és de 1 fins a 500 empleats, Sage CRM és el teu complement perfecte.

En un entorn com l'actual, és indispensable poder gestionar els contactes i agendes de tots els teus clients, automatitzar tasques repetitives del teu cicle de vendes, realitzar seguiment de la teva campanyes de màrqueting, o tenir una atenció al client personalitzada, per exemple...En tots aquests punts, Sage et pot ajudar.

Mitjançant aquesta eina, a partir d'ara, totes les persones de la organització que interactuen amb els clients (vendes, màrqueting i servei d'atenció al client) disposaran d'unes eines increïbles per augmentar la productivitat, crear relacions més duradores amb els clients actuals, captar nous clients i tancar vendes.

No només això, sinó que el nostre CRM t'aporta també:

  • Gestió de contactes i agenda: Podràs unificar tota la informació dels teus clients (dades generals de la empresa, persones de contacte, adreces, telèfons, adreces de correu electrònic) en un únic lloc, que es convertirà en una única font d'informació a la qual caldrà anar, per a saber tot allò que es necessiti sobre els clients i potencials. La gestió de l'agenda permet organitzar les teves activitats diàries i les dels teus equips en col·laboració i enregistrar totes les reunions, trucades, emails...en un històric de comunicacions de cada client.
  • Sage CRM per a Comercial: Es podrà treure el màxim partit de cada una de les teves oportunitats de vendes. La visió global de totes les oportunitats en curs (pipeline) et permetrà seleccionar les més rentables i dedicar a elles els teus esforços comercials, sense perdre de vista la resta. Combinat amb les previsions de vendes tindràs una visió a mitjà termini de l'evolució futura de les vendes, el qual et permetrà prendre decisions de negoci en base a dades reals. Els fluxos de procés et permeten sistematitzar les etapes del teu cicle de vendes i automatitzar aquelles tasques repetitives, permetent que el teu equip comercial pugui concentrar els seus esforços en vendre.
  • Sage CRM per a Màrqueting: Permet gestionar fàcilment les teves campanyes de màrqueting, planificant cada detall de les mateixes, controlant els costos i mesurant el resultat i retorn de cadascuna de les teves accions. Podràs adequar els missatges als destinataris i al moment, gràcies a les potents eines de segmentació, aconseguint que cada destinatari rebi el missatge apropiat en el moment just. Estén la conversa amb els teus clients i potencials a les xarxes socials, gràcies a les capacitats de Social CRM, i interactua amb ells en col·laboració. Amb tot això aconseguiràs la màxima difusió i els millors resultats en totes les teves activitats de màrqueting.
  • Sage CRM per a Atenció al Client: Podràs gestionar de forma eficient totes les activitats del teu departament d'Atenció al Client i conèixer realment quins són els majors interessos i preocupacions dels teus clients. Podràs enregistrar les incidències, consultes, queixes, reclamacions...assegurant que totes es gestionen adequadament i no quedi cap sense resoldre, gràcies al sistema d'alertes de Sage CRM. Podràs automatitzar el procés de resolució d'incidències gràcies als fluxos de procés i augmentar la productivitat dels teus agents d'atenció al client. Gràcies al portal d'autoservei podràs oferir noves opcions de contacte 24x7 als teus clients

 

 

Es poden aconseguir molts beneficis amb el seu ús, entre altres:

- Reduir els costos i millorar la productivitat al mateix temps que augmentes la satisfacció dels teus clients.

- Garanteix que els teus recursos comercials, de màrqueting i d'atenció al client s'estiguin utilitzant per a obtenir el màxim rendiment.

Redueix el cost de vendes.

- Redueix el cost de màrqueting d'obtenció de nous clients potencials.

- Garanteix el compliment dels acords de nivell de servei a clients.

- Minimitza els costos administratius.

 

 

Desitjo informació de:

Portfoli de solucions Sage (Nacional e Internacional)