La informació és l'actiu més preuat de la nostra empresa, i per això, hem de destinar els màxims esforços a la seva protecció.

En el dia a dia hi ha moltes i variades amenaces que poden ficar la seva seguretat en perill, pel qual és molt important implantar una sèrie de mesures per a evitar que això passi, o, en el cas que succeeixi, tingui el menor impacte possible. A aquesta sèrie de mesures s'anomena sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI).

 

Aquest sistema es basa en el conegut cicle PDCA:

  • Plan: Anàlisi detallat dels riscos als que ens enfrontem així com la selecció dels controls de seguretat més adients per a evitar-los o mitigar-los en el possible.
  • Do: En aquesta fase s'implanten i posen en marxa els controls acordats en la fase anterior.
  • Check: Les circumstàncies canvien amb el temps, podent sorgir noves amenaces o variar les existents. Per aquesta raó, en aquesta fase es verifica tot el que està implantat per acreditar que continua sent eficient i eficaç.
  • Act: Si calen realitzar canvis, en aquest apartat els portarem a terme, sempre tenint en ment de tenir el nostre SGSI amb totes les funcionalitats necessàries per al seu òptim funcionament.

 

La major fortalesa d'aquest model que us exposem és la millora contínua i les accions que s'han de portar a terme periòdicament, fent que disposem d'un sistema viu i en constant evolució.

 

Aina Elephant us podem ajudar en el conjunt de la implementació. Addicionalment, també us podem donar suport en els següents serveis:

 

  • Pla de contingència de TI: garantir que en cas d'un incident de seguretat, es torna a la normalitat en un termini ràpid de temps.
  • ITIL: degut a la extrema dependència de les empreses dels serveis informàtics, cal que millori la seva gestió amb un conjunt de bones pràctiques plenament testejades per tot tipus d'indústries i empreses de totes les grandàries. L'estàndard de facto ITIL ens proporciona les bases per a que els serveis informàtics garanteixin la qualitat necessària per a que el client satisfaci les seves necessitats, requeriments i expectatives, a més de, alinear la seva infraestructura amb els objectius del seu negoci.

 

 

 

 

Desitjo informació de: