Si necessites d'1 fins a 100 usuaris concurrents i la mida de la teva empresa és de 10 fins a 200 empleats, Sage Murano és el teu producte ideal.

Seguint la evolució dels productes Sage, aquest producte disposa de totes les funcionalitats de Sage Eurowin, afegint de noves i molt interessants, com la comunicació bancària o la digitalització de factures, entre altres.

Altres funcionalitats que podem trobar en Sage Murano són:

- Control de les finances: Aquest programari permet treballar en tots els aspectes financers de la empresa, des de l'alta de clients fins a la modificació de la estructura empresarial.

- Gestió comercial: Amb aquesta solució integral trobaràs una complerta gestió dels circuits de compres i vendes; gestió de contractes, o conjunt de conceptes a facturar periòdicament als clients, amb lliure definició de preus, periodicitat i dades d'inici i final; gestió d'expedients, magatzems; Integració amb sistemes EDI.

 

- Gestió de producció: Des de la definició d'escandalls fins al càlcul de pèrdues i residus de fabricació, passant per la definició dels centres de treball, i totes les funcionalitats necessàries per a la gestió de la producció a la empresa.

- Gestió de projectes: Control i seguiment de la planificació temporal dels projectes a partir de la definició del conjunt de tasques i subtasques que el composen, la durada de cadascuna d'elles i els recursos materials i humans a elles assignats, així com la confecció de pressupostos detallats per capítols, subcapítols i partides i al seguiment de la seva facturació al client.

- Analítica de negoci: Sage Murano inclou una solució d'intel·ligència empresarial per a conèixer totes les dades, on es troben i realitzar anàlisi i informes de tots els indicadors de negoci per a poder portar a terme una millor presa de decisions.

- Gestió documental: Aquest software et permet classificar i emmagatzemar, manual o automàticament, els documents de manera que sigui senzilla la seva localització. A més, facilita l'administració de tota la documentació i elimina la necessitat d'imprimir paper.

- Accessibilitat total: Sage Murano permet consultar els indicadors principals del quadre de comandament i dades dels clients, des de qualsevol dispositiu tipus tauleta.

- Funcionalitats avançades destinades a un ràpid retorn de la inversió: Escanejat i comptabilització automàtica de factures (iEscan), mobilitat per a tauletes i smartphones, catàleg digital de productes (Sage Catálogo Murano), factura electrònica adaptada per als proveïdors de l'Administració, EDI, etc., potent cercador que permet agilitzar l'accés a la informació, integració amb Google Maps, gestor d'importacions, comunicacions XML, accés extern a processos de Sage Murano i execució de processos batch (Sage Scheduler)

- Integració amb altres solucions: Integrat amb la solució de punt de venda Sage TPV Extra, amb solucions d'E-Commerce, amb  Sage CMR i amb la pròpia Gestió Laboral i Recursos Humans Murano.

Com una imatge val més que mil paraules, es pot apreciar a continuació la magnífica distribució de les dades i la cuidada interfície:

 

                

 

 

Els grans beneficis que ens aportarà aquesta solució passen per:

  • Millora la productivitat de tots els departaments i, per tant, del negoci.
  • Augmenta la rendibilitat de les diferents àrees gràcies al control i anàlisi de la informació.
  • Facilita la presa de decisions al englobar en un únic punt les dades de totes les àrees.
  • T'ajuda a complir amb les teves obligacions comptables, legals i fiscals.
  • Facilita el treball dels usuaris amb necessitats en mobilitat.
  • Garantida l'evolució tecnològica.
  • Personalitzacions per adaptar-se als canvis que es realitzin al teu negoci.
  • L'actualització de noves versions respecta totalment les personalitzacions realitzades.

Sage Murano està en diverses versions: servidor local, servei online i Sage Murano Despachos.

Desitjo informació de:

Portfoli de solucions Sage (Nacional e Internacional)