AHORA SGA


 

La millor opció per automatitzar el funcionament del magatzem.


Gestió avançada de magatzems. El SGA d'AHORA permet parametritzar els magatzems, zones i els articles segons la seva logística. A través de l'eina es gestiona l'estoc, l'entrada i sortida de mercaderies, les expedicions i a altres permet definir recursos que possibilitin l'etiquetatge, la definició d'equips en magatzems o la comunicació amb proveïdors i transportistes, entre altres.

 

 

sc

 

 

Avantatges del nostre SGA.


 

  • Parametrització de magatzems i zones: Permet definir l'estructura de magatzems i zones, tant de magatzems logístics com físics, i fins i tot determinar el tipus d'ubicació.

  • Paràmetres logístics dels articles: mitjançant el SGA es pot gestionar l'empaquetament i etiquetatge en unitats o lots, valorant variables com mesures i pes. Es poden crear rangs per al reabastiment intern.

  • Definició de recursos: Generació d'albarans, packing list i etiquetadores automàtiques. Etiquetatge configurable per agències de transport, documents d'enviament i expedició (gestió a través d'imatges i codi QR)

  • Gestió de l'emmagatzematge i estocs. Bloquejos de mercaderia i la localització. Control de moviments interns i ordres de transport entre zones. Consolidació de mercaderies per millorar l'aprofitament de l'emmagatzematge. Permet fer recomptes de mercaderia i elabora un extracte diari de moviments per a totes les operacions i tasques; traçabilitat per producte, lot, client, número de sèrie, document de gestió, per operari ...

  • Preparació de comandes i sortides de mercaderia: Execució de Picking amb ordre impresa (en paper) i digital. Planificació i control d'ordres de sortida amb avaluació de càrrega per zones. El SGA permet establir criteris de priorització i establir diferents tècniques de picking de forma dinàmica optimitzant el recorregut i reduint les incidències d'estoc.

  • Estratègies d'ubicació, abastiment i desubicació: Gestió de regles a nivell article, de família i altres característiques logístiques, balancejant optimització per diferents criteris. Planificació d'entrada de mercaderies amb el programari SGA.

  • Entrada de mercaderies: Previsió de necessitats per ordres de descàrrega pendents, planificació de lliuraments amb assignació d'horaris. Gestió de molls de descàrrega, comunicació amb proveïdors i agències de transport. Gestió d'incidències, sinistres i avaries per via electrònica. Parametrització de la inspecció de la mercaderia i de tota la recollida de dades logístiques. A més, compta amb Gestió de cross-docking per a preparacions de comandes urgents.

elephant

irongate