AHORA CRM


 

El CRM és l'eina perfecta per a la gestió de la relació amb els clients, permet controlar fàcilment l'estat de les vendes i campanyes de màrqueting. Existeix també la versió per a pimes, AHORA Express CRM. Amb el que es pot accedir des de qualsevol dispositiu a la informació actualitzada i controlar en tot moment l'estat de les vendes.

 

Guanyador en 2016 el Premi Byte YI al MILLOR CRM, destaquen: la seva mobilitat des de qualsevol dispositiu i explorador; la ràpida implantació en tan sols dues jornades de treball; la formació personalitzada que brinda per part del partner i el material de suport disponible online 24/7.

 

 

sc

 

 

Principals Funcionalitats.


 

 • Empleats: Permet dur a terme la gestió d'empleats i administrar els comptes d'accés

 • Leads: Permet gestionar els leads o oportunitats de negoci de forma completa. Amb registre de totes les accions i possibilitat d'adjuntar o visualitzar documents associats.

 • Clients: Gestionar les bases de dades de clients. Possibilitat d'aplicar filtres, adjuntar documentació o l'històric entre moltes altres operacions.

 • Contactes: Possibilitat de crear contactes associats, o no, a clients.

 • Previsions: Establir previsions de vendes mitjançant gràfics per analitzar-los i poder establir protocols d'actuació segons els resultats.

 • Trucades: Actuacions que es poden dur a terme sense sortir de l'eina, deixant constància en la fitxa del client dades com la data, durada, treballador que l'ha realitzat i podent reflectir amb el temps invertit.

 • Actuacions: Entitats que permeten reflectir el treball dut a terme pels empleats. Com a actuacions es poden recollir: trucades, visites, reunions o les accions que es considerin lligant-les a un projecte o tasca.

 • Visites: Permet registrar indicant tota la informació necessària com a treballador, client, tema, data, hora, lloc ...

 • Reunions: Aquestes accions permeten convidar a altres empleats, veure les reunions pendents, acceptades i rebutjades d'una manera molt senzilla.

 • Tasques: Poden ser assignades a un empleat i sempre es vinculen a un projecte, permet fer un seguiment en temps real d'una actuació en vigor.

 • Notícies: A nivell corporatiu es poden emetre notícies per a tots els usuaris de l'empresa.

 • Recursos: Possibilitat de gestionar els recursos i reservar el seu ús (útil per a cotxes d'empresa, material compartit, reserves de sales ...) Tots els empleats poden conèixer qui té reservat un recurs i quan quedarà lliure.

elephant

irongate