Portal de l'Empleat


 

Tota la informació dels treballadors extreta directament del programa de gestió per a una gestió fàcil i ràpida. Total traçabilitat amb les sol·licituds d'absència, agilitat en les gestions, automatització de tasques / esdeveniments, reducció de costos de temps i personal en el departament de Recursos Humans. Una eina que evoluciona i millora la comunicació a l'empresa.

 

 

 

sc

 

 

Característiques del Portal


 

  • El Portal de l'Empleat d'AHORA Freeware funciona de manera totalment integrada amb la teva solució de gestió. Tots els empleats accediran amb les seves dades, i podran veure tota la informació laboral en relació amb l'empresa.

  • L'objectiu és incrementar la productivitat, potenciar la comunicació i gestionar l'equip que forma d'una manera pràctica i visual.

  • Tota la informació dels treballadors és extreta directament del programa de gestió. El portal és accessible tant des del perfil d'empleats com d'una altra figura de Recursos Humans que controla i organitza la informació.

  • Total traçabilitat amb les sol·licituds d'absència. Els treballadors poden generar peticions, i visualitzar l'estat de cada sol·licitud. Cada petició d'absència generada per un empleat, serà notificada immediatament als responsables.

  • Automatització de les tasques relacionades amb la gestió d'empleats i les seves dades laborals. El portal permet tramitar altes, baixes, nòmines, contractes, certificats, currículum vitae, diplomes i qualsevol altre arxiu de gestió documental.

  • També és una via per millorar la comunicació interna i potencia la productivitat a través de notícies, esdeveniments i aspectes rellevants per als empleats.

elephant

irongate