MESView


 

Tot el control del teu entorn productiu en una única eina potent, senzilla i rendible.

 

MESView és un Sistema d'Execució de Manufactura (Manufacturing Execution System) que ajuda a millorar el rendiment i el control de les operacions de fabricació.

 

Permet minimitzar els costos i optimitzar el rendiment dels recursos analitzant on i com es produeixen les pèrdues. Aquesta solució MES proporciona un suport digital per a la gestió de tot l'intercanvi d'informació amb els operadors a peu de línia.

 

 

 

sc

 

 

Avantatges de MESView


 

 • Control total sobre les operacions: major control sobre totes les operacions que intervenen per crear un producte, centres de treball i operadors.

 • Millor gestió i monitorització de recursos: permet preveure i gestionar els recursos mostrant en temps real l'estat de materials, productes, maquinària, energia ...

 • Major capacitat d'anàlisi: Calcula indicadors (KPIs) i compara els valors mesurats contra objectius tàctics. La informació està disponible per a analitzar i identificar punts de millora, amb l'objectiu d'assolir l'òptim rendiment.

 • Gestió Documental: Solució centralitzada per a la gestió i distribució de la informació que necessiten els operadors, sense necessitat de ser tramitat en paper.

 • Gestió de Qualitat: Assegura la qualitat del procés i del producte final, implementant de manera senzilla els controls necessaris.

 • Traçabilitat del producte: MESView registra la documentació completa de tots els esdeveniments connectats amb la creació de cada un dels productes.

 

 

Optimització de recursos


 

 • Control i monitorització del procés i del producte

 • Eficiència: Maximitza l'eficiència general dels equips (OEE).

 • Productivitat: Millora la productivitat de la mà d'obra.

 • Energia: Millora el rendiment energètic.

 • Minves: Optimitza el consum de materials.

 

 

Control de la producció


 

 • Gestió de la comunicació entre el nivell estratègic i operatiu. Proporciona a màquines i operadors instruccions i guies per a l'optimització de les ordres de fabricació per millorar la traçabilitat.

 • Qualitat: Digitalitza els autocontrols de qualitat a peu de línia.

 • Incidències: Gestiona la comunicació d'incidències i propostes de millora des de planta.

 • Estandardització: Estandarditza els processos i redueix la variabilitat.

 • Millora contínua: Gestió de projectes de millora i panells kanban.

elephant

irongate